Tez - Seminer

  • Antalya Muratpaşa İlçesindeki Sosyo-ekonomik Düzeyleri farklı iki ilköğretim okulunda eğitim gören öğrencilerin okul kantinlerindeki Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi, Tez,2010,Ankara
  • Metabolik Sendrom ve Beslenme, Seminer, Ankara, 2010
  • Pregestasyonel Diyabet, Seminer, Antalya, 2010
  • Prediyabetik ve Sağlıklı Bireylerde Altın Çilek Meyvesinin, Kan Glukoz ve İnsülin Seviyeleri Üzerine Etkisi , Antalya, 2014